Univerzálny osobnostný dotazník (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorého ambíciou je poskytnúť používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch.

V tomto dotazníku Vám predložíme veľké množstvo výrokov. Vašou úlohou bude posúdiť, či s nimi súhlasíte, alebo nie. Odpovedajte na každú vetu samostatne, aj keď sa Vám môže zdať že sa pýta na veľmi podobné veci ako iné vety. V prípade súhlasu s vetou označte prosím možnosť Súhlasím, v prípade nesúhlasu označte možnosť Nesúhlasím. Niekedy sa možno budete rozhodovať ťažšie. Prosíme, rozhodnite sa však v každom prípade.

Nejestvujú tu správne ani nesprávne odpovede, správna je každá pravdivá odpoveď. Prosíme, odpovedajte úprimne, Vaše odpovede budú spracované podľa etických zásad psychologickej diagnostiky.

Čas na vyplnenie testu je neobmedzený.

Treba vyplniť a odpovedať na všetky otázky.

Základné údaje

Vyplňte prosím základné údaje

Vyžadované polia sú označené *

1 z 4