65948f43-98b5-4aea-9cbe-e9699632d685

Univerzálny dotazník osobnosti – UDO

Prihláste sa pre zobrazenie ceny

online psychodiagnostický test

Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch…

Na sklade

Katalógové číslo: 270-01 Kategórie: Značky: ,

Bližšie informácie

 Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch.

Vychádza z teórie osobnostných čŕt, spája v sebe najrelevantnejšie moderné psychodiagnostické prístupy k popisu ľudskej osobnosti využívané v zahraničnej i domácej odbornej literatúre. Postihuje osobnosť človeka viacerými spôsobmi, a to ako z hľadiska všeobecnejšieho nastavenia, tak aj z hľadiska špecifických oblastí reagovania. Na základe jeho výsledkov je možné sa vyjadriť k prognóze úspešnosti v zamestnaní, potenciálu kariérneho rastu, schopnosti viesť ľudí a projekty, tímovej práci, schopnosti pracovať v kontakte so zákazníkom, tolerancii záťaže, ako aj k prítomnosti či neprítomnosti prejavov duševného zdravia.

V konštrukcii škál boli zohľadnené viaceré koncepcie osobnosti, s dôrazom na jej prejavy v pracovnom prostredí: všeobecná teória temperamentu, teórie osobnosti podľa Eysencka a Junga (s výstupom do teórie typov), interakčné koncepcie osobnosti (Leary) a pod. Ťažiskom dotazníka je však 30 škál, zodpovedajúcich koncepcii Veľkej 5 – momentálne odbornou verejnosťou najakceptovanejšieho spôsobu popisu ľudskej osobnosti.

Hlavné merané okruhy

  • temperamentový typ podľa klasickej koncepcie (Pavlov, Eysenck)
  • osobnostné vlastnosti podľa Eysenckovej koncepcie – extroverzia, neurotizmus, psychoticizmus
  • osobnostné vlastnosti podľa Jungovej koncepcie (extroverzia vs. introverzia, zmyslovosť vs. intuitívnosť, myslenie vs. cítenie, vnímanie vs. posudzovanie), z nich odvodený typ osobnosti, štýl riešenia problémov a typ temperamentu
  • päť základných faktorov osobnosti podľa koncepcie Veľkej 5, tridsať podrobných faktorov (facetov) podľa tejto koncepcie
  • interakčné vlastnosti (dominancia, nezávislosť, sociálna agresivita, podozrievavosť, konformita, submisívnosť, priateľskosť, vzťahová ohľaduplnosť)
  • ďalšie osobnostné vlastnosti: tolerancia záťaže, vyhľadávanie rizika
  • tendencie k nezdravému prispôsobeniu sa