65948f43-98b5-4aea-9cbe-e9699632d685

Univerzálny dotazník osobnosti – UDO

€69.00 bez DPH

online psychodiagnostický test

Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch…

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 270-01 Kategórie: Značky: ,

Bližšie informácie

 Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch.

Vychádza z teórie osobnostných čŕt, spája v sebe najrelevantnejšie moderné psychodiagnostické prístupy k popisu ľudskej osobnosti využívané v zahraničnej i domácej odbornej literatúre. Postihuje osobnosť človeka viacerými spôsobmi, a to ako z hľadiska všeobecnejšieho nastavenia, tak aj z hľadiska špecifických oblastí reagovania. Na základe jeho výsledkov je možné sa vyjadriť k prognóze úspešnosti v zamestnaní, potenciálu kariérneho rastu, schopnosti viesť ľudí a projekty, tímovej práci, schopnosti pracovať v kontakte so zákazníkom, tolerancii záťaže, ako aj k prítomnosti či neprítomnosti prejavov duševného zdravia.

V konštrukcii škál boli zohľadnené viaceré koncepcie osobnosti, s dôrazom na jej prejavy v pracovnom prostredí: všeobecná teória temperamentu, teórie osobnosti podľa Eysencka a Junga (s výstupom do teórie typov), interakčné koncepcie osobnosti (Leary) a pod. Ťažiskom dotazníka je však 30 škál, zodpovedajúcich koncepcii Veľkej 5 – momentálne odbornou verejnosťou najakceptovanejšieho spôsobu popisu ľudskej osobnosti.

Hlavné merané okruhy

  • temperamentový typ podľa klasickej koncepcie (Pavlov, Eysenck)
  • osobnostné vlastnosti podľa Eysenckovej koncepcie – extroverzia, neurotizmus, psychoticizmus
  • osobnostné vlastnosti podľa Jungovej koncepcie (extroverzia vs. introverzia, zmyslovosť vs. intuitívnosť, myslenie vs. cítenie, vnímanie vs. posudzovanie), z nich odvodený typ osobnosti, štýl riešenia problémov a typ temperamentu
  • päť základných faktorov osobnosti podľa koncepcie Veľkej 5, tridsať podrobných faktorov (facetov) podľa tejto koncepcie
  • interakčné vlastnosti (dominancia, nezávislosť, sociálna agresivita, podozrievavosť, konformita, submisívnosť, priateľskosť, vzťahová ohľaduplnosť)
  • ďalšie osobnostné vlastnosti: tolerancia záťaže, vyhľadávanie rizika
  • tendencie k nezdravému prispôsobeniu sa