O projekte

Odhaľte relevantné vlastnosti, osobnostné predpoklady, slabé a silné stránky svojich zamestnancov. Ponúkame možnosť psychologického otestovania a posúdenia vašich zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Keďže rôzne povolania sú vyžadujú rôzne osobnostné predpoklady a kompetencie naša online – psychodiagnostika a špeciálne vytvorené osobnostné testy pomáhajú tieto vlastnosti účinne odhaľovať.

Testovat.sk je projekt zameraný na poskytovanie psychodiagnostických nástrojov, ktoré odhaľujú psychické vlastnosti človeka. Online psychodiagnostika poskytuje interakčné prostredie, ktoré spĺňa všetky požiadavky “papier-pero“ verzií a je v súlade s novodobými trendmi trhu.

Testovanie je blízke pracovnému prostrediu respondetov a poskytuje jednoduché a prehľadné výstupy z testovania.

 

Výhody testovania


Testovat.sk
 poskytuje online write my essay for me for psychodiagnostiku osobnosti s podrobnými výsledkami v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, navyše s možnosťou posúdenia výsledkov psychológom.

Výhodou oproti “papier-pero“ verziám je hlavne priaznivá cena, možnosť zvoliť si čas testovania a automatizované vyhodnotenie testu.

Testy sú zostavené tak, aby poskytovali edit my writing čo najviac informácii o respondentovi, pomocou zozbierania informácii z viacerých zdrojov, čo zaisťuje väčšiu mieru platnosti záverov.

Ďalšie výhody:

  • prepracovaná miera úprimnosti odpovedí umožňuje stanoviť vierohodnosť výsledku
  • možnosť získať ako základný prehľad o hlavných osobnostných črtách, tak aj veľmi podrobnú konfiguráciu špecifických prejavov
  • priebežná starostlivosť o psychometrické parametre, ich budovanie výhradne na základe slovenskej populácie zamestnancov
  • prevod všetkých výsledkov na percentily umožňuje komfortné porovnanie výsledku človeka s jeho rovesníkmi, celkovo zrozumiteľný formát výsledkov, bezplatné zaškolenie do administrácie a interpretácie testu