Smart Chance, s.r.o.
Vienna Gate
Kopčianska 8, 10
851 01 Bratislava

Kto sme

Prevádzkovateľom tejto stránky je chránená dielňa Smart Chance, s.r.o..

Chránená dielňa Smart Chance vznikla s cieľom pomôcť vysokoškolsky vzdelaným ľuďom so zdravotným postihnutím a pomáhať im uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku.

Smart Chance ako jediná chránená dielňa v regióne ponúka inovatívny produkt vo forme služieb s vysokou pridanou hodnotou. Portfólio služieb zahŕňa počítačové služby a online marketing, služby callcentra, personálne poradenstvo a tréningy.

Smart Chance, s.r.o.
Vienna Gate
Kopčianska 8, 10
851 01 Bratislava
Telefón:
+421 2 2071 8717

e-mail: office@smartchance.sk

Napíšte nám

4 + 10 =