Univerzálny dotazník osobnosti

Univerzálny osobnostný dotazník (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorého ambíciou je poskytnúť používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch. V tomto dotazníku Vám predložíme veľké množstvo výrokov. Vašou...