Odhaľte relevantné vlastnosti, osobnostné predpoklady, slabé a silné stránky svojich zamestnancov. Ponúkame možnosť psychologického otestovania a posúdenia vašich zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Keďže rôzne povolania si vyžadujú rôzne osobnostné predpoklady a kompetencie naša online – psychodiagnostika a špeciálne vytvorené osobnostné testy pomáhajú tieto vlastnosti účinne odhaľovať.

Vedecky vyvinuté testy

Táto špeciálne vyvinutá metodika bola odskúšaná a zdokonalená na viac než 1000 manažéroch a uchádzačoch o pracovné miesto.

Jasné a zrozumiteľné výsledky

Online psychodiagnostika je jednoduchý a pohodlný nástroj s výsledkami v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, s možnosťou interpretácie výsledkov psychológom.

Výhody online psychodiagnostiky

Výhodou oproti “papier-pero“ verziám je hlavne priaznivá cena, možnosť zvoliť si čas testovania a automatizované vyhodnotenie testu.